Želim ponovo da budem mala i da mi jedini problem bude kako obući barbiku …


elim-ponovo-da-budem-mala-i-da-mi-jedini-problem-bude-kako-obui-barbiku
ŽelimponovodabudemmalamijediniproblembudekakoobućibarbikuŽelim ponovoponovo dada budembudem malamala ii dada mimi jedinijedini problemproblem budebude kakokako obućiobući barbikubarbiku …Želim ponovo daponovo da budemda budem malabudem mala imala i dai da mida mi jedinimi jedini problemjedini problem budeproblem bude kakobude kako obućikako obući barbikuobući barbiku …Želim ponovo da budemponovo da budem malada budem mala ibudem mala i damala i da mii da mi jedinida mi jedini problemmi jedini problem budejedini problem bude kakoproblem bude kako obućibude kako obući barbikukako obući barbiku …Želim ponovo da budem malaponovo da budem mala ida budem mala i dabudem mala i da mimala i da mi jedinii da mi jedini problemda mi jedini problem budemi jedini problem bude kakojedini problem bude kako obućiproblem bude kako obući barbikubude kako obući barbiku …

Želim da budem upamćena kao osoba koja je želela slobodu, jednakost, pravdu i prosparitet za sve ljude.Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije.Od sutra sam ozbiljna..ako ne budem procitaj ponovoŽelim da budem predstavnik teorije da zaista možete da ostvarite sve što zamislite. Verujem da mogu da stvorim sve što poželim.Želim da činim dobre stvari. Želim da svet postane bolji zato što sam ja živeo. Želim da moj posao, moja porodica ima smisla. Ukoliko nekome ne činite život boljim, gubite vreme. Vaš život će postati bolji kada drugima ulepšate život.Želim da nadmašim očekivanja. Želim da vas raznesem.