Želim ponovo da budem mala i da mi jedini problem bude kako obući barbiku …


elim-ponovo-da-budem-mala-i-da-mi-jedini-problem-bude-kako-obui-barbiku
ŽelimponovodabudemmalamijediniproblembudekakoobućibarbikuŽelim ponovoponovo dada budembudem malamala ii dada mimi jedinijedini problemproblem budebude kakokako obućiobući barbikubarbiku …Želim ponovo daponovo da budemda budem malabudem mala imala i dai da mida mi jedinimi jedini problemjedini problem budeproblem bude kakobude kako obućikako obući barbikuobući barbiku …Želim ponovo da budemponovo da budem malada budem mala ibudem mala i damala i da mii da mi jedinida mi jedini problemmi jedini problem budejedini problem bude kakoproblem bude kako obućibude kako obući barbikukako obući barbiku …Želim ponovo da budem malaponovo da budem mala ida budem mala i dabudem mala i da mimala i da mi jedinii da mi jedini problemda mi jedini problem budemi jedini problem bude kakojedini problem bude kako obućiproblem bude kako obući barbikubude kako obući barbiku …

Želim da budem upamćena kao osoba koja je želela slobodu, jednakost, pravdu i prosparitet za sve ljude. -Roza Parks
elim-da-budem-upamena-kao-osoba-koja-elelaslobodu-jednakost-pravdu-i-prosparitet-za-sve-ljude
Ljubav je jedini razuman i zadovoljavajući odgovor na problem ljudske egzistencije. -Erih From
ljubav-jedini-razuman-i-zadovoljavajui-odgovor-na-problem-ljudske-egzistencije
Od sutra sam ozbiljna..ako ne budem procitaj ponovo
od-sutra-sam-ozbiljnaako-ne-budem-procitaj-ponovo
Želim da budem predstavnik teorije da zaista možete da ostvarite sve što zamislite. Verujem da mogu da stvorim sve što poželim. -Vil Smit
elim-da-budem-predstavnik-teorije-da-zaista-moete-da-ostvarite-sve-to-zamislite-verujem-da-mogu-da-stvorim-sve-to-poelim