Želimo da živimo kao nekada ranije, ali nam istorija to ne dozvoljava.


elimo-da-ivimo-kao-nekada-ranije-ali-nam-istorija-to-ne-dozvoljava
džon f. kenediŽelimodaživimokaonekadaranijealinamistorijatonedozvoljavaŽelimo dada živimoživimo kaokao nekadanekada ranijeali namnam istorijane dozvoljavaŽelimo da živimoda živimo kaoživimo kao nekadakao nekada ranijeali nam istorijaistorija to neŽelimo da živimo kaoda živimo kao nekadaživimo kao nekada ranijenam istorija to neistorija to ne dozvoljavaŽelimo da živimo kao nekadada živimo kao nekada ranijeali nam istorija to nenam istorija to ne dozvoljava

ja nikada ne kasnim u skolu samo ostali dodju malo ranije,,a da krenem i ja nekada ranije bude suvisno jer je kasno da krenem ranije…. :):):):)
ja-nikada-ne-kasnim-u-skolu-samo-ostali-dodju-malo-ranijea-da-krenem-i-ja-nekada-ranije-bude-suvisno-jer-kasno-da-krenem-ranije
Razum mi govori ‘odustani’, ali mi srce ne dozvoljava.
razum-mi-govori-odustani-ali-mi-srce-ne-dozvoljava
Ponekad loše stvari u životu nam otvore oči, da vidimo dobre stvari, na koje ranije nismo obraćali pažnju…
ponekad-loe-stvari-u-ivotu-nam-otvore-oi-da-vidimo-dobre-stvari-na-koje-ranije-nismo-obraali-panju
Pa ako se i oklizneš, nekada, u životu, ne gledaj to kao pad u sunovrat nego kao pad uvis. -Miroslav Mika Antić
pa-ako-se-i-oklizne-nekada-u-ivotu-ne-gledaj-to-kao-pad-u-sunovrat-nego-kao-pad-uvis
Sada kao i ranije, prosjaci, ja objašnjavam samo patnju i dokončanje patnje. -Buda
sada-kao-i-ranije-prosjaci-ja-objanjavam-samo-patnju-i-dokonanje-patnje