Želite li da se o vama dobro misli nemojte o sebi dobro govoriti.


elite-li-da-se-o-vama-dobro-misli-nemojte-o-sebi-dobro-govoriti
blez paskalŽelitelidasevamadobromislinemojtesebigovoritiŽelite lili dada sese oo vamavama dobrodobro mislimisli nemojtenemojte oo sebisebi dobrodobro govoritiŽelite li dali da seda se ose o vamao vama dobrovama dobro mislidobro misli nemojtemisli nemojte onemojte o sebio sebi dobrosebi dobro govoritiŽelite li da seli da se oda se o vamase o vama dobroo vama dobro mislivama dobro misli nemojtedobro misli nemojte omisli nemojte o sebinemojte o sebi dobroo sebi dobro govoritiŽelite li da se oli da se o vamada se o vama dobrose o vama dobro mislio vama dobro misli nemojtevama dobro misli nemojte odobro misli nemojte o sebimisli nemojte o sebi dobronemojte o sebi dobro govoriti

Ako želiš da se o tebi dobro misli, nemoj o sebi dobro govoriti. -Blez Paskal
ako-eli-da-se-o-tebi-dobro-misli-nemoj-o-sebi-dobro-govoriti
Ljudi vole ono što je dobro ili što im se čini da je dobro, ali obično griješe u procjeni šta je to dobro. -Žan-Žak Ruso
ljudi-vole-ono-to-dobro-ili-to-im-se-ini-da-dobro-ali-obino-grijee-u-procjeni-to-dobro