Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to celi život.


elite-li-stvoriti-neto-veliko-uloite-u-to-celi-ivot
platonŽelitelistvoritinetovelikouložitetoceliživotŽelite lili stvoritistvoriti neštonešto velikouložite uceli životŽelite li stvoritili stvoriti neštostvoriti nešto velikou to celiŽelite li stvoriti neštoli stvoriti nešto velikouložite u to celiu to celi životŽelite li stvoriti nešto velikouložite u to celi život

Želite li stvoriti nešto veliko, uložite u to cijeli život. -Platon
elite-li-stvoriti-neto-veliko-uloite-u-to-cijeli-ivot
Trke i trkanje su u mojoj krvi. To je deo mene, deo mog života, nešto što sam radio celi život i što je iznad svega. -Ajrton Sena
trke-i-trkanje-su-u-mojoj-krvi-to-deo-mene-deo-mog-ivota-neto-to-sam-radio-celi-ivot-i-to-iznad-svega
Ako nešto zaista želite, skupite hrabrosti da sve u to uložite. -Brendan Frensis
ako-neto-zaista-elite-skupite-hrabrosti-da-sve-u-to-uloite
Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg a političari stvoriti nemoguće od mogućeg. -Bertrand Rasel
naunici-se-trude-stvoriti-mogue-od-nemogueg-a-politiari-stvoriti-nemogue-od-mogueg
Ne morate biti u braku da bi imali dobrog prijatelja za partnera celi život. -Greta Garbo
ne-morate-biti-u-braku-da-bi-imali-dobrog-prijatelja-za-partnera-celi-ivot