Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše.


elite-li-zadrati-neokaljanu-ast-ne-smijete-se-srozati-na-prljave-postupke-uinite-li-to-jednom-sljedei-put-srozat-ete-se-mnogo-lake
katharine hepburnŽelitelizadržatineokaljanučastnesmijetesesrozatinaprljavepostupkeučinitetojednomsljedećiputsrozatćetemnogolakeŽelite lili zadržatizadržati neokaljanuneokaljanu častne smijetesmijete sese srozatisrozati nana prljaveprljave postupkeučinite lisljedeći putput srozatsrozat ćetećete sese mnogomnogo lakšeŽelite li zadržatili zadržati neokaljanuzadržati neokaljanu častne smijete sesmijete se srozatise srozati nasrozati na prljavena prljave postupkeli to jednomsljedeći put srozatput srozat ćetesrozat ćete sećete se mnogose mnogo lakšeŽelite li zadržati neokaljanuli zadržati neokaljanu častne smijete se srozatismijete se srozati nase srozati na prljavesrozati na prljave postupkeučinite li to jednomsljedeći put srozat ćeteput srozat ćete sesrozat ćete se mnogoćete se mnogo lakšeŽelite li zadržati neokaljanu častne smijete se srozati nasmijete se srozati na prljavese srozati na prljave postupkesljedeći put srozat ćete seput srozat ćete se mnogosrozat ćete se mnogo lakše

Ne smijete se bojati smrti, drugovi. Oduprite joj se i odagnajte od sebe. Tako ćete je otjerati među neprijateljske redove. -Napoleon Bonaparta
ne-smijete-se-bojati-smrti-drugovi-oduprite-joj-se-i-odagnajte-od-sebe-tako-ete-otjerati-meu-neprijateljske-redove
Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
Svi mi umiremo samo jednom a veliki ljudi po dva puta: jednom kad ih nestane sa zemlje, a drugi put kad propadne njihova zadužbina. -Ivo Andrić
svi-mi-umiremo-samo-jednom-a-veliki-ljudi-po-dva-puta-jednom-kad-ih-nestane-zemlje-a-drugi-put-kad-propadne-njihova-zadubina