Želite li znati šta Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao.


elite-li-znati-bog-misli-o-novcu-pogledajte-ljude-kojima-ga-dao
doroti parkerŽeliteliznatitabogmislinovcupogledajteljudekojimagadaoŽelite lili znatiznati štašta bogbog mislimisli oo novcupogledajte ljudeljude kojimakojima gaga jeje daoŽelite li znatili znati štaznati šta bogšta bog mislibog misli omisli o novcupogledajte ljude kojimaljude kojima gakojima ga jega je daoŽelite li znati štali znati šta bogznati šta bog mislišta bog misli obog misli o novcupogledajte ljude kojima galjude kojima ga jekojima ga je daoŽelite li znati šta bogli znati šta bog misliznati šta bog misli ošta bog misli o novcupogledajte ljude kojima ga jeljude kojima ga je dao

Dobro je znati šta ljudi misle i govore, ali ne treba svakoga goniti koji što protivno rekne. Osobito ljude koji, po nesreći, imaju pravo… -Vuk Stefanović Karadžić
dobro-znati-ljudi-misle-i-govore-ali-ne-treba-svakoga-goniti-koji-to-protivno-rekne-osobito-ljude-koji-po-nesrei-imaju-pravo
Bog je prijatelj tišine: pogledajte kako priroda: drveće, trava, cveće…raste u tišini. Potrebna nam je tišina da bismo mogli da dotaknemo duše. -Majka Tereza
bog-prijatelj-tiine-pogledajte-kako-priroda-drvee-trava-cveeraste-u-tiini-potrebna-nam-tiina-da-bismo-mogli-da-dotaknemo-e
Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra. -Nik Vuičić
sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa
Neko vam jutros govori, ali ga vi ne slušate, ne zanima vas šta on misli.Hteli biste da znate šta misli onaj koji je daleko i koji ćuti. -Duško Radović
neko-vam-jutros-govori-ali-ga-vi-ne-sluate-ne-zanima-vas-on-mislihteli-biste-da-znate-misli-onaj-koji-daleko-i-koji-uti