Želja da budeš neko drugi je upropaštavanje vlastite originalnosti.


elja-da-bude-neko-drugi-upropatavanje-vlastite-originalnosti
kurt kobejnŽeljadabudenekodrugiupropatavanjevlastiteoriginalnostiŽelja dada budešbudeš nekoneko drugidrugi jeje upropaštavanjeupropaštavanje vlastiteŽelja da budešda budeš nekobudeš neko drugineko drugi jedrugi je upropaštavanjeje upropaštavanje vlastiteupropaštavanje vlastite originalnostiŽelja da budeš nekoda budeš neko drugibudeš neko drugi jeneko drugi je upropaštavanjedrugi je upropaštavanje vlastiteje upropaštavanje vlastite originalnostiŽelja da budeš neko drugida budeš neko drugi jebudeš neko drugi je upropaštavanjeneko drugi je upropaštavanje vlastitedrugi je upropaštavanje vlastite originalnosti

Želja da budeš neko drugi je traćenje onoga što zaista jesi. -Kurt Kobejn
elja-da-bude-neko-drugi-traenje-onoga-to-zaista-jesi
Ona te neće čekati večno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi, sigurno.
ona-te-nee-ekati-veno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znae-neko-drugi-sigurno
Ona te neće čekati vječno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znat će neko drugi, sigurno. -Đorđe Balašević
ona-te-nee-ekati-vjeno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znat-e-neko-drugi-sigurno
Kad neko ode, odlazi zato što neko drugi treba da dođe. -Paulo Koeljo
kad-neko-ode-odlazi-zato-to-neko-drugi-treba-da-doe
Ne voliš da budeš na smetnji, ne voliš da te neko krivo pogleda, ne voliš da ti iko ružnu reč kaže. Kako onda misliš da živiš? -Meša Selimović
ne-voli-da-bude-na-smetnji-ne-voli-da-te-neko-krivo-pogleda-ne-voli-da-ti-iko-runu-re-kae-kako-onda-misli-da-ivi
Prepune učionice i poludnevne sesije u učionicama su tragično upropaštavanje našeg najvećeg resursa – umova naše dece. -Volt Dizni
prepune-uionice-i-poludnevne-sesije-u-uionicama-su-tragino-upropatavanje-naeg-najveeg-resursa-umova-nae-dece