Želja se raspaljuje ukoliko se odmah ne dobije željeni predmet.


elja-se-raspaljuje-ukoliko-se-odmah-ne-dobije-eljeni-predmet
paulo koeljoŽeljaseraspaljujeukolikoodmahnedobiježeljenipredmetŽelja sese raspaljujeraspaljuje ukolikoukoliko sese odmahodmah nene dobijedobije željeniželjeni predmetŽelja se raspaljujese raspaljuje ukolikoraspaljuje ukoliko seukoliko se odmahse odmah neodmah ne dobijene dobije željenidobije željeni predmetŽelja se raspaljuje ukolikose raspaljuje ukoliko seraspaljuje ukoliko se odmahukoliko se odmah nese odmah ne dobijeodmah ne dobije željenine dobije željeni predmetŽelja se raspaljuje ukoliko sese raspaljuje ukoliko se odmahraspaljuje ukoliko se odmah neukoliko se odmah ne dobijese odmah ne dobije željeniodmah ne dobije željeni predmet

Ljudi samo utoliko podnose hvaljenje drugih ukoliko misle da ono što su čuli mogu i oni sami učiniti; a što je preko toga, to kod njih izaziva zavist i odmah potom neverovanje. -Perikle
ljudi-samo-utoliko-podnose-hvaljenje-drugih-ukoliko-misle-da-ono-to-su-uli-mogu-i-oni-sami-uiniti-a-to-preko-toga-to-kodnjih-izaziva-zavist-i-odmah
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Gvožđe rđa ukoliko se ne koristi. Voda gubi svoju čistoću ukoliko miruje. Na isti način se neaktivnost ispoljava na ljudskom umu. -Leonardo Da Vinči
gvoe-ra-ukoliko-se-ne-koristi-voda-gubi-svoju-istou-ukoliko-miruje-na-isti-nain-se-neaktivnost-ispoljava-na-ljudskom-umu
Želja i ljubav su krila za velika djela. -Gete
elja-i-ljubav-su-krila-za-velika-djela
Želja da budeš neko drugi je upropaštavanje vlastite originalnosti. -Kurt Kobejn
elja-da-bude-neko-drugi-upropatavanje-vlastite-originalnosti