Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.


ena-dobro-zna-da-slaba-samo-kad-voli
jovan dučićŽenadobroznadaslabasamokadvoliŽena dobrodobro znazna dada jeje slabaslaba samosamo kadkad voliŽena dobro znadobro zna dazna da jeda je slabaje slaba samoslaba samo kadsamo kad voliŽena dobro zna dadobro zna da jezna da je slabada je slaba samoje slaba samo kadslaba samo kad voliŽena dobro zna da jedobro zna da je slabazna da je slaba samoda je slaba samo kadje slaba samo kad voli

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.Žena voli kad može, muškarac kad hoće!Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.Žena će samo onu tajnu sačuvati koju ne zna.