Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.


ena-dobro-zna-da-slaba-samo-kad-voli
jovan dučićŽenadobroznadaslabasamokadvoliŽena dobrodobro znazna dada jeje slabaslaba samosamo kadkad voliŽena dobro znadobro zna dazna da jeda je slabaje slaba samoslaba samo kadsamo kad voliŽena dobro zna dadobro zna da jezna da je slabada je slaba samoje slaba samo kadslaba samo kad voliŽena dobro zna da jedobro zna da je slabazna da je slaba samoda je slaba samo kadje slaba samo kad voli

Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Žena iskreno veruje da je muškarac voli samo onda kad zbog nje pati i kad u nju stalno sumnja. -Jovan Dučić
ena-iskreno-veruje-da-mukarac-voli-samo-onda-kad-zbog-nje-pati-i-kad-u-nju-stalno-sumnja
Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.
onaj-ko-te-ne-voli-ne-zna-kako-to-da-sakrije-a-onaj-ko-te-voli-ne-zna-to-da-pokaze