Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline.


ena-e-oprostiti-mukarcu-i-najtee-poroke-ali-ena-ne-pra-drugoj-eni-njene-najvee-vrline
jovan dučićŽenaćeoprostitimukarcunajtežeporokealiženanepratadrugojženinjenenajvećevrlineŽena ćeće oprostitioprostiti muškarcumuškarcu ii najteženajteže porokeali ženažena nene praštaprašta drugojdrugoj ženiženi nini njenenjene najvećenajveće vrlineŽena će oprostitiće oprostiti muškarcuoprostiti muškarcu imuškarcu i najtežei najteže porokeali žena nežena ne praštane prašta drugojprašta drugoj ženidrugoj ženi niženi ni njeneni njene najvećenjene najveće vrlineŽena će oprostiti muškarcuće oprostiti muškarcu ioprostiti muškarcu i najtežemuškarcu i najteže porokeali žena ne praštažena ne prašta drugojne prašta drugoj ženiprašta drugoj ženi nidrugoj ženi ni njeneženi ni njene najvećeni njene najveće vrlineŽena će oprostiti muškarcu iće oprostiti muškarcu i najtežeoprostiti muškarcu i najteže porokeali žena ne prašta drugojžena ne prašta drugoj ženine prašta drugoj ženi niprašta drugoj ženi ni njenedrugoj ženi ni njene najvećeženi ni njene najveće vrline

Ljepota muškarcu i ženi uvijek donosi više boli nego radosti. -Niccolo Tommaseo
ljepota-mukarcu-i-eni-uvijek-donosi-vie-boli-nego-radosti
Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj. -Zoran Đinđić
ena-vas-najvie-voli-kad-ima-da-ona-pra-vama-a-ne-vi-njoj
Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom
Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvek skriveno. -Ivan Cankar
iskusna-ena-vidi-i-ono-to-mukarcu-zauvek-skriveno
Iskusna žena vidi i ono što je muškarcu zauvjek skriveno. -Ivan Cankar
iskusna-ena-vidi-i-ono-to-mukarcu-zauvjek-skriveno