Žena je kao zima, ima dobre i loše strane. Dobre strane joj se vide, a loše osećaju.


ena-kao-zima-ima-dobre-i-loe-strane-dobre-strane-joj-se-vide-a-loe-oseaju
duško radovićŽenakaozimaimadobreloestranedobrestranejojsevideosećajuŽena jeje kaokao zimaima dobredobre ii lošeloše stranedobre stranestrane jojjoj sese videloše osećajuŽena je kaoje kao zimaima dobre idobre i lošei loše stranedobre strane jojstrane joj sejoj se videa loše osećajuŽena je kao zimaima dobre i lošedobre i loše stranedobre strane joj sestrane joj se videima dobre i loše stranedobre strane joj se vide

Što je čovek duže mrtav spremniji smo da izvrnemo njegove dobre i loše strane; nemogućnost da uzvrati, ohrabruje naše sudove. -Čarls Bukovski
to-ovek-e-mrtav-spremniji-smo-da-izvrnemo-njegove-dobre-i-loe-strane-nemogunost-da-uzvrati-ohrabruje-nae-sudove
Mislim da svako ko ima pameti, treba da se uključi u politiku. Da joj se posveti. A ne da je kritikuje sa strane. -Kes Eliot
mislim-da-svako-ko-ima-pameti-treba-da-se-ukljui-u-politiku-da-joj-se-posveti-a-ne-da-kritikuje-strane
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Mudar ne kažnjava zato što je neko loše postupao, nego da loše ne bi postupio. -Fridrih Niče
mudar-ne-kanjava-zato-to-neko-loe-postupao-nego-da-loe-ne-bi-postupio