Žena koja ne da, nije dobro smuvana..


ena-koja-ne-da-nije-dobro-smuvana
ŽenakojanedanijedobrosmuvanaŽena kojakoja nene danije dobrodobro smuvanaŽena koja nekoja ne danije dobro smuvanaŽena koja ne da

Bilo bi dobro da nije loše, ali zato je dobro što nije gore. -Simo Popović
bilo-bi-dobro-da-nije-loe-ali-zato-dobro-to-nije-gore
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro