Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.


ena-mora-biti-ena-non-stop-jer-se-nikad-ne-zna-kad-muevi-mogu-postati-mukarci
duško radovićŽenamorabitiženanonstopjersenikadneznakadmuževimogupostatimukarciŽena moramora bitibiti ženažena nonjer sese nikadnikad nene znazna kadkad muževimuževi mogumogu postatipostati muškarciŽena mora bitimora biti ženabiti žena nonjer se nikadse nikad nenikad ne znane zna kadzna kad muževikad muževi mogumuževi mogu postatimogu postati muškarciŽena mora biti ženamora biti žena nonjer se nikad nese nikad ne znanikad ne zna kadne zna kad muževizna kad muževi mogukad muževi mogu postatimuževi mogu postati muškarciŽena mora biti žena nonjer se nikad ne znase nikad ne zna kadnikad ne zna kad muževine zna kad muževi moguzna kad muževi mogu postatikad muževi mogu postati muškarci

Kad se žena dobro odeva, ona verovatno zna da je muškarci smatraju atraktivnom i bez odeće. -Kristijan Dior
kad-se-ena-dobro-odeva-ona-verovatno-zna-da-mukarci-smatraju-atraktivnom-i-bez-odee
Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme. -Nikola Kopernik
stvari-o-kojima-ja-sada-govorim-mogu-biti-neshvatljive-ali-e-postati-jasnije-u-svoje-odgovarajue-vreme
Kako bi bila nezamenljiva, žena mora uvek biti malo drugačija. -Koko Šanel
kako-bi-bila-nezamenljiva-ena-mora-uvek-biti-malo-drugaija