Žena mu je rekla: – Hajde da se razvedemo mirno i civilizovano kao normalni ljudi. – Al’ ne … On je došao pijan, doveo harmonikaša i ...


ena-mu-rekla-hajde-da-se-razvedemo-mirno-i-civilizovano-kao-normalni-ljudi-al-ne-on-doao-pijan-doveo-harmonikaa-i
Ženamureklahajdedaserazvedemomirnocivilizovanokaonormalniljudial’neondoaopijandoveoharmonikaaŽena mumu jeje rekla– hajdehajde dada sese razvedemorazvedemo mirnomirno ii civilizovanocivilizovano kaokao normalninormalni ljudi– al’al’ nene …… onon jeje došaodošao pijandoveo harmonikašaharmonikaša iŽena mu jemu je rekla– hajde dahajde da seda se razvedemose razvedemo mirnorazvedemo mirno imirno i civilizovanoi civilizovano kaocivilizovano kao normalnikao normalni ljudi– al’ neal’ ne …ne … on… on jeon je došaoje došao pijandoveo harmonikaša iharmonikaša iŽena mu je rekla– hajde da sehajde da se razvedemoda se razvedemo mirnose razvedemo mirno irazvedemo mirno i civilizovanomirno i civilizovano kaoi civilizovano kao normalnicivilizovano kao normalni ljudi– al’ ne …al’ ne … onne … on je… on je došaoon je došao pijandoveo harmonikaša i– hajde da se razvedemohajde da se razvedemo mirnoda se razvedemo mirno ise razvedemo mirno i civilizovanorazvedemo mirno i civilizovano kaomirno i civilizovano kao normalnii civilizovano kao normalni ljudi– al’ ne … onal’ ne … on jene … on je došao… on je došao pijan

Nisam ja došao u Ameriku kao pečalbar da zaradim pare. Ja sam došao sa znanjem a znanje mi je donelo imanje, a ne obratno. Imanje je, dakle došlo kao nešto sporedno. -Mihajlo Pupin
nisam-ja-doao-u-ameriku-kao-pealbar-da-zaradim-pare-ja-sam-doao-znanjem-a-znanje-mi-donelo-imanje-a-ne-obratno-imanje-dakle-dolo-kao-neto-sporedno
Hajde da budemo moralni. Hajde da razmišljamo o postojanju. -Čarls Dikens
hajde-da-budemo-moralni-hajde-da-razmiljamo-o-postojanju
Niko to ne primjećuje, ali mnogi ljudi troše ogromnu količinu energije samo da bi bili normalni. -Alber Kami
niko-to-ne-primjeuje-ali-mnogi-ljudi-troe-ogromnu-koliinu-energije-samo-da-bi-bili-normalni
Onaj osjećaj kad ti ideš ujutro na posao a svi normalni ljudi idu kuci pijani spavati :D
onaj-osjeaj-kad-ti-ide-ujutro-na-posao-a-svi-normalni-ljudi-idu-kuci-pijani-spavati-d