Žena je najviši podstrek ljudskog stvaranja: ona stoji u zenitu muškarčeve misli i akcije, i njoj se duguju sve lepote i veličine ljudskog genija.


ena-najvii-podstrek-ljudskog-stvaranja-ona-stoji-u-zenitu-mukareve-misli-i-akcije-i-njoj-se-duguju-sve-lepote-i-veliine-ljudskog-genija
jovan dučićŽenanajviipodstrekljudskogstvaranjaonastojizenitumukarčevemisliakcijenjojsedugujusvelepoteveličinegenijaŽena jeje najvišinajviši podstrekpodstrek ljudskogljudskog stvaranjaona stojistoji uu zenituzenitu muškarčevemuškarčeve mislimisli ii akcijei njojnjoj sese dugujuduguju svesve lepotelepote ii veličineveličine ljudskogljudskog genijaŽena je najvišije najviši podstreknajviši podstrek ljudskogpodstrek ljudskog stvaranjaona stoji ustoji u zenituu zenitu muškarčevezenitu muškarčeve mislimuškarčeve misli imisli i akcijei njoj senjoj se dugujuse duguju sveduguju sve lepotesve lepote ilepote i veličinei veličine ljudskogveličine ljudskog genijaŽena je najviši podstrekje najviši podstrek ljudskognajviši podstrek ljudskog stvaranjaona stoji u zenitustoji u zenitu muškarčeveu zenitu muškarčeve mislizenitu muškarčeve misli imuškarčeve misli i akcijei njoj se dugujunjoj se duguju svese duguju sve lepoteduguju sve lepote isve lepote i veličinelepote i veličine ljudskogi veličine ljudskog genijaŽena je najviši podstrek ljudskogje najviši podstrek ljudskog stvaranjaona stoji u zenitu muškarčevestoji u zenitu muškarčeve misliu zenitu muškarčeve misli izenitu muškarčeve misli i akcijei njoj se duguju svenjoj se duguju sve lepotese duguju sve lepote iduguju sve lepote i veličinesve lepote i veličine ljudskoglepote i veličine ljudskog genija

Ni sve sile i napori ljudskog uma ne mogu objasniti suštinu jedne obične muhe. -Toma Akvinski
ni-sve-sile-i-napori-ljudskog-uma-ne-mogu-objasniti-sutinu-jedne-obine-muhe
Žena vas najviše voli kad ima da ona prašta vama, a ne vi njoj. -Zoran Đinđić
ena-vas-najvie-voli-kad-ima-da-ona-pra-vama-a-ne-vi-njoj
Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja. -Aristotel
srea-smisao-i-svrha-ivota-ceo-cilj-i-kraj-ljudskog-postojanja
Zvjezdanog neba i ljudskog srca nikad se čovjek neće moći nagledati. -Ivo Andric
zvjezdanog-neba-i-ljudskog-srca-nikad-se-ovjek-nee-moi-nagledati
To je misterija ljudskog života, da stare tuge vremenom, postepeno, prerastu u mirne radosti. -Fjodor Dostojevski
to-misterija-ljudskog-ivota-da-stare-tuge-vremenom-postepeno-prerastu-u-mirne-radosti
Ograničiti našu pažnju samo na zemaljske materije bi predstavljalo ograničavanje ljudskog duha. -Stiven Hoking
ograniiti-nau-panju-samo-na-zemaljske-materije-bi-predstavljalo-ograniavanje-ljudskog-duha