Žena oprašta, ali ne zaboravlja; muškarac zaboravi i kada ne oprosti.


ena-opra-ali-ne-zaboravlja-mukarac-zaboravi-i-kada-ne-oprosti
jovan dučićŽenaoprataalinezaboravljamukaraczaboravikadaoprostiŽena opraštaali nene zaboravljamuškarac zaboravizaboravi ii kadakada nene oprostiali ne zaboravljamuškarac zaboravi izaboravi i kadai kada nekada ne oprostimuškarac zaboravi i kadazaboravi i kada nei kada ne oprostimuškarac zaboravi i kada nezaboravi i kada ne oprosti

Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila.Žena uči da mrzi u onoj mori u kojoj zaboravlja da očarava.Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.Žena sa prošlošću i muškarac sa budućnošću nisu ni malo loša kombinacija.Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!Jednom, kada žena oprosti muškarcu, više ne sme ponovo podgrevati njegove grehe za doručak.