Žena oprašta, ali ne zaboravlja; muškarac zaboravi i kada ne oprosti.


ena-opra-ali-ne-zaboravlja-mukarac-zaboravi-i-kada-ne-oprosti
jovan dučićŽenaoprataalinezaboravljamukaraczaboravikadaoprostiŽena opraštaali nene zaboravljamuškarac zaboravizaboravi ii kadakada nene oprostiali ne zaboravljamuškarac zaboravi izaboravi i kadai kada nekada ne oprostimuškarac zaboravi i kadazaboravi i kada nei kada ne oprostimuškarac zaboravi i kada nezaboravi i kada ne oprosti

Žena zaboravlja lakše nego muškarac, ali se ona i lakše seća onog što je zaboravila. -Agata Kristi
ena-zaboravlja-lake-nego-mukarac-ali-se-ona-i-lake-sea-onog-to-zaboravila
Žena uči da mrzi u onoj mori u kojoj zaboravlja da očarava. -Fridrih Niče
ena-ui-da-mrzi-u-onoj-mori-u-kojoj-zaboravlja-da-oarava
Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.
ena-sve-zna-samo-mukarac-treba-da-ume
Žena ko žena čekaće, Muškarac ko muškarac nikada neće učiniti prvi korak!
ena-ko-ena-ekae-mukarac-ko-mukarac-nikada-nee-uiniti-prvi-korak
Jednom, kada žena oprosti muškarcu, više ne sme ponovo podgrevati njegove grehe za doručak. -Marlen Ditrih
jednom-kada-ena-oprosti-mukarcu-vie-ne-sme-ponovo-podgrevati-njegove-grehe-za-doruak