Žena je potrebna i za zlo i za dobro.


ena-potrebna-i-za-zlo-i-za-dobro
bugarske posloviceŽenapotrebnazazlodobroŽena jeje potrebnapotrebna ii zaza zlozlo ii zaza dobroŽena je potrebnaje potrebna ipotrebna i zai za zloza zlo izlo i zai za dobroŽena je potrebna ije potrebna i zapotrebna i za zloi za zlo iza zlo i zazlo i za dobroŽena je potrebna i zaje potrebna i za zlopotrebna i za zlo ii za zlo i zaza zlo i za dobro

Bogatstvo je dobro kad se može u dobro delo obratiti. Bogatstvo je zlo kad, mesto da da slobodu čoveku stavi svoga sopstvenika u službu. -Nikolaj Velimirović
bogatstvo-dobro-kad-se-moe-u-dobro-delo-obratiti-bogatstvo-zlo-kad-mesto-da-da-slobodu-oveku-stavi-svoga-sopstvenika-u-slubu
Lakše je nagovoriti ljude na zlo i mržnju, nego na dobro i ljubav. Zlo je privlačno i bliže je ljudskoj prirodi. Za dobro i ljubav treba izrasti, treba se pomučiti. -Meša Selimović
lake-nagovoriti-ljude-na-zlo-i-mrnju-nego-na-dobro-i-ljubav-zlo-privlano-i-blie-ljudskoj-prirodi-za-dobro-i-ljubav-treba-izrasti-treba-se-pomuiti
Žena koja ne da, nije dobro smuvana..
ena-koja-ne-da-nije-dobro-smuvana
Na koja četiri načina se čini zlo? Vođeni žudnjom činimo zlo. Vođeni ljutnjom činimo zlo. Vođeni neznanjem činimo zlo. Vođenji strahom činimo zlo. -Buda
na-koja-etiri-naina-se-ini-zlo-voeni-udnjom-inimo-zlo-voeni-ljutnjom-inimo-zlo-voeni-neznanjem-inimo-zlo-voenji-strahom-inimo-zlo