Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.


ena-poznaje-lice-oveka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
onore de balzakŽenapoznajelicečovekakojegvolikaotomoreplovacotvorenomoreŽena poznajepoznaje licelice čovekačoveka kojegkojeg volivoli kaokao štošto moreplovacmoreplovac poznajepoznaje otvorenootvoreno moreŽena poznaje licepoznaje lice čovekalice čoveka kojegčoveka kojeg volikojeg voli kaovoli kao štokao što moreplovacšto moreplovac poznajemoreplovac poznaje otvorenopoznaje otvoreno moreŽena poznaje lice čovekapoznaje lice čoveka kojeglice čoveka kojeg voličoveka kojeg voli kaokojeg voli kao štovoli kao što moreplovackao što moreplovac poznaješto moreplovac poznaje otvorenomoreplovac poznaje otvoreno moreŽena poznaje lice čoveka kojegpoznaje lice čoveka kojeg volilice čoveka kojeg voli kaočoveka kojeg voli kao štokojeg voli kao što moreplovacvoli kao što moreplovac poznajekao što moreplovac poznaje otvorenošto moreplovac poznaje otvoreno more

Žena poznaje lice čovjeka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more. -Onore de Balzak
ena-poznaje-lice-ovjeka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi. -Japanska poslovica
ko-pije-vino-ne-poznaje-njegovu-tetnost-ko-ga-ne-pije-ne-poznaje-njegove-koristi
Ukoliko pogledamo opšte prihvaćenu definiciju hrabrosti kao osobinu koja ne poznaje strah, onda ja nikada nisam video hrabrog čoveka. Svi ljudi se boje. Što su pametniji, sve se više boje. -Džordž Smit Paton
ukoliko-pogledamo-opteprihvaenu-definiciju-hrabrosti-kao-osobinu-koja-ne-poznaje-strah-onda-ja-nikada-nisam-video-hrabrog-oveka-svi-ljudi-se-boje-to
Niko ne poznaje muskarca kao zena koja mu je provalila sifru za facebook.
niko-ne-poznaje-muskarca-kao-zena-koja-mu-provalila-sifru-za-facebook