Žena poznaje lice čovjeka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.


ena-poznaje-lice-ovjeka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
onore de balzakŽenapoznajelicečovjekakojegvolikaotomoreplovacotvorenomoreŽena poznajepoznaje licelice čovjekačovjeka kojegkojeg volivoli kaokao štošto moreplovacmoreplovac poznajepoznaje otvorenootvoreno moreŽena poznaje licepoznaje lice čovjekalice čovjeka kojegčovjeka kojeg volikojeg voli kaovoli kao štokao što moreplovacšto moreplovac poznajemoreplovac poznaje otvorenopoznaje otvoreno moreŽena poznaje lice čovjekapoznaje lice čovjeka kojeglice čovjeka kojeg voličovjeka kojeg voli kaokojeg voli kao štovoli kao što moreplovackao što moreplovac poznaješto moreplovac poznaje otvorenomoreplovac poznaje otvoreno moreŽena poznaje lice čovjeka kojegpoznaje lice čovjeka kojeg volilice čovjeka kojeg voli kaočovjeka kojeg voli kao štokojeg voli kao što moreplovacvoli kao što moreplovac poznajekao što moreplovac poznaje otvorenošto moreplovac poznaje otvoreno more

Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more. -Onore de Balzak
ena-poznaje-lice-oveka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Ko pije vino, ne poznaje njegovu štetnost; ko ga ne pije, ne poznaje njegove koristi. -Japanska poslovica
ko-pije-vino-ne-poznaje-njegovu-tetnost-ko-ga-ne-pije-ne-poznaje-njegove-koristi
Niko ne poznaje muskarca kao zena koja mu je provalila sifru za facebook.
niko-ne-poznaje-muskarca-kao-zena-koja-mu-provalila-sifru-za-facebook
Niko ne poznaje muškarca kao žena koja mu je provalila šifru na fejsbuku…
niko-ne-poznaje-mukarca-kao-ena-koja-mu-provalila-ifru-na-fejsbuku