Žena sa prošlošću i muškarac sa budućnošću nisu ni malo loša kombinacija.


ena-prolou-i-mukarac-budunou-nisu-malo-loa-kombinacija
jane seymour fondaŽenaproloćumukaracbudućnoćunisumaloloakombinacijaŽena sasa prošlošćuprošlošću ii muškaracmuškarac sasa budućnošćubudućnošću nisunisu nini malomalo lošaloša kombinacijaŽena sa prošlošćusa prošlošću iprošlošću i muškaraci muškarac samuškarac sa budućnošćusa budućnošću nisubudućnošću nisu ninisu ni maloni malo lošamalo loša kombinacijaŽena sa prošlošću isa prošlošću i muškaracprošlošću i muškarac sai muškarac sa budućnošćumuškarac sa budućnošću nisusa budućnošću nisu nibudućnošću nisu ni malonisu ni malo lošani malo loša kombinacijaŽena sa prošlošću i muškaracsa prošlošću i muškarac saprošlošću i muškarac sa budućnošćui muškarac sa budućnošću nisumuškarac sa budućnošću nisu nisa budućnošću nisu ni malobudućnošću nisu ni malo lošanisu ni malo loša kombinacija

Te oči su definitivno dobitna kombinacija, kako to glupi momci nikada nisu ukapirali. -Đorđe Balašević
te-oi-su-definitivno-dobitna-kombinacija-kako-to-glupi-momci-nikada-nisu-ukapirali
Žena je u stanju da bude najravnodušnija prema muškarcu kojeg je nekad bezumno volela, i čak da se snjim ophodi bez ikakve veze s njenom prošlošću. -Jovan Dučić
ena-u-stanju-da-bude-najravnodunija-prema-mukarcu-kojeg-nekad-bezumno-volela-i-ak-da-se-snjim-ophodi-bez-ikakve-veze-s-njenom-prolou
Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. -Duško Radović
nasmeite-se-mnogo-dobrote-i-malo-malo-gorine-oprostite-ivotu-i-svetu-to-nisu-savreni
Žena sve zna. Samo muškarac treba da ume.
ena-sve-zna-samo-mukarac-treba-da-ume