Žena se brine o budućnosti dok se ne uda. Muškarac se ne brine o budućnosti sve dok se ne oženi…


ena-se-brine-o-budunosti-dok-se-ne-uda-mukarac-se-ne-brine-o-budunosti-sve-dok-se-ne-oeni
koko ŠanelŽenasebrinebudućnostidokneudamukaracsveoženi…Žena sese brinebrine oo budućnostibudućnosti dokdok sese nene udamuškarac sese nene brinebrine oo budućnostibudućnosti svesve dokdok sese nene oženi…Žena se brinese brine obrine o budućnostio budućnosti dokbudućnosti dok sedok se nese ne udamuškarac se nese ne brinene brine obrine o budućnostio budućnosti svebudućnosti sve doksve dok sedok se nese ne oženi…Žena se brine ose brine o budućnostibrine o budućnosti doko budućnosti dok sebudućnosti dok se nedok se ne udamuškarac se ne brinese ne brine one brine o budućnostibrine o budućnosti sveo budućnosti sve dokbudućnosti sve dok sesve dok se nedok se ne oženi…Žena se brine o budućnostise brine o budućnosti dokbrine o budućnosti dok seo budućnosti dok se nebudućnosti dok se ne udamuškarac se ne brine ose ne brine o budućnostine brine o budućnosti svebrine o budućnosti sve doko budućnosti sve dok sebudućnosti sve dok se nesve dok se ne oženi…

Mnogo ljudi ne brine oko svog novca sve dok ne nestane, a drugi isto to rade – sa svojim vremenom. -Gete
mnogo-ljudi-ne-brine-oko-svog-novca-sve-dok-ne-nestane-a-drugi-isto-to-rade-svojim-vremenom
Žena uopšte nema čari, sve dok ih vi ne otkrijete. -Kazanova
ena-uopte-nema-ari-sve-dok-ih-vi-ne-otkrijete
Najbolje se osećam dok stvaram, ili bolje rečeno, dok se u meni stvara neka pesma, dok pripremam neku knjigu. -Desanka Maksimović
najbolje-se-oseam-dok-stvaram-ili-bolje-reeno-dok-se-u-meni-stvara-neka-pesma-dok-pripremam-neku-knjigu