Žena se nikad ne gadi propale žene, kao što se mi gadimo propalog muškarca; naprotiv, traži njeno društvo.


ena-se-nikad-ne-gadi-propale-ene-kao-to-se-mi-gadimo-propalog-mukarca-naprotiv-trai-njeno-drutvo
jovan dučićŽenasenikadnegadipropaleženekaotomigadimopropalogmukarcanaprotivtražinjenodrutvoŽena sese nikadnikad nene gadigadi propalepropale ženekao štošto sese mimi gadimogadimo propalogpropalog muškarcatraži njenonjeno društvoŽena se nikadse nikad nenikad ne gadine gadi propalegadi propale ženekao što sešto se mise mi gadimomi gadimo propaloggadimo propalog muškarcatraži njeno društvoŽena se nikad nese nikad ne gadinikad ne gadi propalene gadi propale ženekao što se mišto se mi gadimose mi gadimo propalogmi gadimo propalog muškarcaŽena se nikad ne gadise nikad ne gadi propalenikad ne gadi propale ženekao što se mi gadimošto se mi gadimo propalogse mi gadimo propalog muškarca

Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. -Jovan Dučić
ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
Isti afekti su kod muškarca i žene ipak različiti u tempu: stoga nema kraja nesporazumima između muškarca i žene. -Fridrih Niče
isti-afekti-su-kod-mukarca-i-ene-ipak-razliiti-u-tempu-stoga-nema-kraja-nesporazumima-izmeu-mukarca-i-ene
Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna. -Jovan Dučić
ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
Ne postoji društvo kao takvo. Postoje pojedinci, muškarci i žene i postoje porodice. -Margaret Tačer
ne-postoji-drutvo-kao-takvo-postoje-pojedinci-mukarci-i-ene-i-postoje-porodice
Ko traži jednu dobru, pametnu i lepu ženu, ne traži jednu već tri žene. -Oskar Vajld
ko-trai-jednu-dobru-pametnu-i-lepu-enu-ne-trai-jednu-ve-tri-ene