Žena stoji, kao kapija, na izlazu kao i na ulazu ovoga svijeta.


ena-stoji-kao-kapija-na-izlazu-kao-i-na-ulazu-ovoga-svijeta
ivo andricŽenastojikaokapijanaizlazuulazuovogasvijetaŽena stojikao kapijana izlazuizlazu kaokao ii nana ulazuulazu ovogaovoga svijetana izlazu kaoizlazu kao ikao i nai na ulazuna ulazu ovogaulazu ovoga svijetana izlazu kao iizlazu kao i nakao i na ulazui na ulazu ovogana ulazu ovoga svijetana izlazu kao i naizlazu kao i na ulazukao i na ulazu ovogai na ulazu ovoga svijeta

Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu.Tajna sreće sastoji se u tome da posmatraš sva čuda ovoga svijeta, ali da nikad ne zaboraviš ni na one dvije kapi ulja u kašičici.Žena izgleda ili kao naša velika sreća ili kao beda: zavisi od ogledala u kojem smo je uhvatili.Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta.