Žena ti kaže “Idi do đavola!”. Ti odeš, a ona te i tamo dočeka.


ena-ti-kae-idi-do-avola-ti-ode-a-ona-te-i-tamo-doeka
dante aligijeriŽenatikaže“ididođavola”tiodeonatetamodočekaŽena titi kažekaže “idi“idi doti odešona tete ii tamotamo dočekaŽena ti kažeti kaže “idikaže “idi doa ona teona te ite i tamoi tamo dočekaŽena ti kaže “iditi kaže “idi doa ona te iona te i tamote i tamo dočekaŽena ti kaže “idi doa ona te i tamoona te i tamo dočeka

Žena ti kaže “Idi k vragu!”. Ti odeš, a ona te i tamo dočeka.Kad je čaša pri dnu, priznam sebi da je ona jedino što mi je vredelo. Odzvanja mi njen smeh, osetim njen dah na svojim usnama. I znam da ona negde tamo isto ...I znam da ona, negde tamo, isto pati. Al' jebeš ga, nije nam se dalo.I znam da ona, negde tamo, isto pati. Al’ jebeš ga, nije nam se dalo.Žena je stara koliko kaže, a muškarac koliko se dokaže. :)))))Kad lisica ne može dohvatiti grožđe, ona kaže da je nezrelo.