Žena već s prvim pogledom jednog muškarca ili mrzi ili voli, ali nije nikad prema njemu ravnodušna.


ena-ve-s-prvim-pogledom-jednog-mukarca-ili-mrzi-ili-voli-ali-nije-nikad-prema-njemu-ravnoduna
jovan dučićŽenavećprvimpogledomjednogmukarcailimrzivolialinijenikadpremanjemuravnodunaŽena većveć ss prvimprvim pogledompogledom jednogjednog muškarcamuškarca iliili mrzimrzi iliili voliali nijenije nikadnikad premaprema njemunjemu ravnodušnaŽena već sveć s prvims prvim pogledomprvim pogledom jednogpogledom jednog muškarcajednog muškarca ilimuškarca ili mrziili mrzi ilimrzi ili voliali nije nikadnije nikad premanikad prema njemuprema njemu ravnodušnaŽena već s prvimveć s prvim pogledoms prvim pogledom jednogprvim pogledom jednog muškarcapogledom jednog muškarca ilijednog muškarca ili mrzimuškarca ili mrzi iliili mrzi ili voliali nije nikad premanije nikad prema njemunikad prema njemu ravnodušnaŽena već s prvim pogledomveć s prvim pogledom jednogs prvim pogledom jednog muškarcaprvim pogledom jednog muškarca ilipogledom jednog muškarca ili mrzijednog muškarca ili mrzi ilimuškarca ili mrzi ili voliali nije nikad prema njemunije nikad prema njemu ravnodušna

Žena voli ili mrzi, trećeg nema. -Plaut
ena-voli-ili-mrzi-treeg-nema
Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku