Žena više voli nežnu reč, makar bila i glupa, nego pametnu ako je gruba.


ena-vie-voli-nenu-re-makar-bila-i-glupa-nego-pametnu-ako-gruba
meša selimovićŽenavievolinežnurečmakarbilaglupanegopametnuakogrubaŽena viševiše volivoli nežnunežnu rečmakar bilabila ii glupanego pametnupametnu akoako jeje grubaŽena više voliviše voli nežnuvoli nežnu rečmakar bila ibila i glupanego pametnu akopametnu ako jeako je grubaŽena više voli nežnuviše voli nežnu rečmakar bila i glupanego pametnu ako jepametnu ako je grubaŽena više voli nežnu rečnego pametnu ako je gruba

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž. -Žorž Sand
nije-greh-u-tome-to-ena-odlazi-ljubavniku-koga-voli-ve-ako-se-daje-onome-koga-ne-voli-pa-makar-to-bio-i-njen-mu
Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja. -Miroslav Mika Antić
nisam-oseao-da-diram-u-e-kada-te-prvi-put-videh-i-poeleh-oduvek-bila-moja-vie-nego-to-sam-ja-svoj-i-vie-nego-i-sama-svoja
A ja bila glupa sto sam te volela :/
a-ja-bila-glupa-sto-sam-te-volela