Žena više voli nežnu reč, makar bila i glupa, nego pametnu ako je gruba.


ena-vie-voli-nenu-re-makar-bila-i-glupa-nego-pametnu-ako-gruba
meša selimovićŽenavievolinežnurečmakarbilaglupanegopametnuakogrubaŽena viševiše volivoli nežnunežnu rečmakar bilabila ii glupanego pametnupametnu akoako jeje grubaŽena više voliviše voli nežnuvoli nežnu rečmakar bila ibila i glupanego pametnu akopametnu ako jeako je grubaŽena više voli nežnuviše voli nežnu rečmakar bila i glupanego pametnu ako jepametnu ako je grubaŽena više voli nežnu rečnego pametnu ako je gruba

Nije greh u tome što žena odlazi ljubavniku koga voli, već ako se daje onome koga ne voli, pa makar to bio i njen muž.Nisam osećao da diram u tuđe ni kada te prvi put videh i poželeh. Oduvek si bila moja više nego što sam ja svoj, i više nego si i sama svoja.Ali sreća je uvek bila tamo gde je neko umeo da voli i živeo za svoja osećanja. Ako ih je negovao, ako ih nije gazio i potiskivao, ona su mu donosila zadovoljstvo. Lepota ne pruža radost onome ko je poseduje, već onome ko ume da je voli i da joj se divi.A ja bila glupa sto sam te volela :/Žena ne voli ljubav koju uviđa, nego koju nagađa.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.