Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more.


ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
onore de balzakŽenaznalicečovekakogavolikaotomornarotvorenomoreŽena znazna licelice čovekačoveka kogakoga volivoli kaokao štošto mornarmornar znazna otvorenootvoreno moreŽena zna licezna lice čovekalice čoveka kogačoveka koga volikoga voli kaovoli kao štokao što mornaršto mornar znamornar zna otvorenozna otvoreno moreŽena zna lice čovekazna lice čoveka kogalice čoveka koga voličoveka koga voli kaokoga voli kao štovoli kao što mornarkao što mornar znašto mornar zna otvorenomornar zna otvoreno moreŽena zna lice čoveka kogazna lice čoveka koga volilice čoveka koga voli kaočoveka koga voli kao štokoga voli kao što mornarvoli kao što mornar znakao što mornar zna otvorenošto mornar zna otvoreno more

Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.Žena poznaje lice čovjeka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.Tko ne zna, a ne zna da ne zna - opasan je- izbjegavajte ga!Tko ne zna, a zna da ne zna - dijete je- naučite ga!Tko zna, a ne zna da zna - spava- probudite ga!Tko zna i zna da zna - mudar je- slijedite ga!Onaj ko te ne voli ne zna kako to da sakrije, a onaj ko te voli ne zna to da pokaze.Žena dobro zna da je slaba samo kad voli.Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene.