Ženama koje teže da budu jednake sa muškarcima, nedostaje ambicija.


enama-koje-tee-da-budu-jednake-mukarcima-nedostaje-ambicija
merilin monroŽenamakojetežedabudujednakemukarcimanedostajeambicijaŽenama kojekoje težeteže dada budubudu jednakejednake sasa muškarcimanedostaje ambicijaŽenama koje težekoje teže dateže da bududa budu jednakebudu jednake sajednake sa muškarcimaŽenama koje teže dakoje teže da buduteže da budu jednakeda budu jednake sabudu jednake sa muškarcimaŽenama koje teže da budukoje teže da budu jednaketeže da budu jednake sada budu jednake sa muškarcima

Šta sve još čoveku nedostaje, najbolje pokazuju obećanja. Narodima za koje se tvrdi da su slobodni – obećava se sloboda, onima za koje se mislilo da su siti – obećava se hleb.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Ljudima ne nedostaje snage, nedostaje im volje.Neka ti svi ljudi koje sretneš, budu žive slike onoga dobra i zla, koje je u tebi. Zadržavaj se mislima i ljubavlju stalno na dobrim slikama, da bi i ti postao slikom dobra za braću svoju.Nema na svetu ružnih žena. Postoje samo žene koje ne znaju da bi s malo truda mogle da budu lepe.Veoma lako zaplačem. To može biti zbog filma, telefonskog razgovora, zalaska sunca – suze su reči koje čekaju da budu zapisane.