Žene i naćve valja, da su uvek kod kuće.


ene-i-nave-valja-da-su-uvek-kod-kue
stevan sremacŽenenaćvevaljadasuuvekkodkućeŽene ii naćvenaćve valjada susu uvekuvek kodkod kućeŽene i naćvei naćve valjada su uveksu uvek koduvek kod kućeŽene i naćve valjada su uvek kodsu uvek kod kućeda su uvek kod kuće

Dim od cigareta uvek ode kod nepušača, kao sto lepa devojka uvek ode kod seljaka
dim-od-cigareta-uvek-ode-kod-nepuaa-kao-sto-lepa-devojka-uvek-ode-kod-seljaka
Uskladite privatni i poslovni život te privatne probleme ostavite kod kuće. -Oprah Winfrey
uskladite-privatni-i-poslovni-ivot-te-privatne-probleme-ostavite-kod-kue
Par puta mi je dolazila ideja, ali nisam bio kod kuće! :D
par-puta-mi-dolazila-ideja-ali-nisam-bio-kod-kue-d