Žene imaju veliku moć. Kad bih nekoliko žena koje poznajem mogao nagovoriti da zajedno rade u moju korist, mogao bih uspjeti.


ene-imaju-veliku-mo-kad-bih-nekoliko-ena-koje-poznajem-mogao-nagovoriti-da-zajedno-rade-u-moju-korist-mogao-bih-uspjeti
franc kafkaŽeneimajuvelikumoćkadbihnekolikoženakojepoznajemmogaonagovoritidazajednorademojukoristuspjetiŽene imajuimaju velikuveliku moćkad bihbih nekolikonekoliko ženažena kojekoje poznajempoznajem mogaomogao nagovoritinagovoriti dada zajednozajedno raderade uu mojumoju koristmogao bihbih uspjetiŽene imaju velikuimaju veliku moćkad bih nekolikobih nekoliko ženanekoliko žena koježena koje poznajemkoje poznajem mogaopoznajem mogao nagovoritimogao nagovoriti danagovoriti da zajednoda zajedno radezajedno rade urade u mojuu moju koristmogao bih uspjetiŽene imaju veliku moćkad bih nekoliko ženabih nekoliko žena kojenekoliko žena koje poznajemžena koje poznajem mogaokoje poznajem mogao nagovoritipoznajem mogao nagovoriti damogao nagovoriti da zajednonagovoriti da zajedno radeda zajedno rade uzajedno rade u mojurade u moju koristkad bih nekoliko žena kojebih nekoliko žena koje poznajemnekoliko žena koje poznajem mogaožena koje poznajem mogao nagovoritikoje poznajem mogao nagovoriti dapoznajem mogao nagovoriti da zajednomogao nagovoriti da zajedno radenagovoriti da zajedno rade uda zajedno rade u mojuzajedno rade u moju korist

Kada bih mogao svoj život ponovo da proživim, Pokušao bih u sledećem da napravim više grešaka, Ne bih se trudio da budem tako savršen, opustio bih se više. -Horhe Luis Borhes
kada-bih-mogao-svoj-ivot-ponovo-da-proivim-pokuao-bih-u-sledeem-da-napravim-vie-greaka-ne-bih-se-trudio-da-budem-tako-savr-opustio-bih-se-vie
Kada bih mogao opet početi svoje studije, sledio bih savet Platona i počeo sa matematikom. -Galileo Galilej
kada-bih-mogao-opet-poeti-svoje-studije-sledio-bih-savet-platona-i-poeo-matematikom
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim