Žene koje misle jesu žene na koje se obično ne misli.


ene-koje-misle-jesu-ene-na-koje-se-obino-ne-misli
džordž bernardŽenekojemislejesuženenaseobičnonemisliŽene kojekoje mislemisle jesujesu ženežene nana kojekoje sese običnoobično nene misliŽene koje mislekoje misle jesumisle jesu ženejesu žene nažene na kojena koje sekoje se običnose obično neobično ne misliŽene koje misle jesukoje misle jesu ženemisle jesu žene najesu žene na koježene na koje sena koje se običnokoje se obično nese obično ne misliŽene koje misle jesu ženekoje misle jesu žene namisle jesu žene na kojejesu žene na koje sežene na koje se običnona koje se obično nekoje se obično ne misli

Koliko je ljudi koji ne misle sami, nego žive od misli koje su izmislili drugi. -Fjodor Dostojevski
koliko-ljudi-koji-ne-misle-sami-nego-ive-od-misli-koje-su-izmislili-drugi
Žene su nemilosrdne prema ljudima koje ne vole. -Aleksandar Dima
ene-su-nemilosrdne-prema-ljudima-koje-ne-vole
Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli. -Francuske poslovice
ene-su-kao-zagonetke-koje-nam-se-prestaju-svidjati-im-smo-ih-odgonetnuli