Žene misle kao kraljevi, da im sve dugujemo.


ene-misle-kao-kraljevi-da-im-sve-dugujemo
onore de balzakŽenemislekaokraljevidaimsvedugujemoŽene mislemisle kaokao kraljevida imim svesve dugujemoŽene misle kaomisle kao kraljevida im sveim sve dugujemoŽene misle kao kraljevida im sve dugujemo

Čast je poštovanje onoga što dugujemo drugima, a naročito onoga što dugujemo sebi. -Aleksandar Dima
ast-potovanje-onoga-to-dugujemo-drugima-a-naroito-onoga-to-dugujemo-sebi
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem