Žene mogu pružiti onoliko prijateljstva koliko pozajme od ljubavi.


ene-mogu-pruiti-onoliko-prijateljstva-koliko-pozajme-od-ljubavi
baruh de spinozaŽenemogupružitionolikoprijateljstvakolikopozajmeodljubaviŽene mogumogu pružitipružiti onolikoonoliko prijateljstvaprijateljstva kolikokoliko pozajmepozajme odod ljubaviŽene mogu pružitimogu pružiti onolikopružiti onoliko prijateljstvaonoliko prijateljstva kolikoprijateljstva koliko pozajmekoliko pozajme odpozajme od ljubaviŽene mogu pružiti onolikomogu pružiti onoliko prijateljstvapružiti onoliko prijateljstva kolikoonoliko prijateljstva koliko pozajmeprijateljstva koliko pozajme odkoliko pozajme od ljubaviŽene mogu pružiti onoliko prijateljstvamogu pružiti onoliko prijateljstva kolikopružiti onoliko prijateljstva koliko pozajmeonoliko prijateljstva koliko pozajme odprijateljstva koliko pozajme od ljubavi

Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih
Jedinu pravu sigurnost u današnjem svetu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost. -Henri Ford
jedinu-pravu-sigurnost-u-dananjem-svetu-oveku-mogu-pruiti-znanje-iskustvo-i-sposobnost
Jedinu pravu sigurnost u današnjem svietu čoveku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost. -Henri  Ford
jedinu-pravu-sigurnost-u-dananjem-svietu-oveku-mogu-pruiti-znanje-iskustvo-i-sposobnost
Bez prijateljstva i ljubavi nema prave sreće.
bez-prijateljstva-i-ljubavi-nema-prave-sree