Žene ne žele ravnopravnost sa muškarcima- to nije ništa- već sa drugim ženama.


ene-ne-ele-ravnopravnost-mukarcima-to-nije-ve-drugim-enama
duško radovićŽeneneželeravnopravnostmukarcimatonijenitavećdrugimženamaŽene nene želežele ravnopravnostravnopravnost sasa muškarcimanije ništaveć sasa drugimdrugim ženamaŽene ne želene žele ravnopravnostžele ravnopravnost saravnopravnost sa muškarcimaveć sa drugimsa drugim ženamaŽene ne žele ravnopravnostne žele ravnopravnost sažele ravnopravnost sa muškarcimaveć sa drugim ženamaŽene ne žele ravnopravnost sane žele ravnopravnost sa muškarcima

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.O ženama treba govoriti samo muškarcima.Govorim španski sa bogom, italijanski sa ženama, francuski sa muškarcima, i nemački sa mojim konjem.Biti Dijegova žena je najčudnija stvar na svetu.Puštam ga da se igra braka sa drugim ženama. Dijego nije ničiji muž i nikad neće biti,ali je sjajan drug.Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima.Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))