Žene ne priznaju prošlost, a još je manje žale: one grabe od svakog momenta sve što se može ugrabiti.


ene-ne-priznaju-prolost-a-jo-manje-ale-one-grabe-od-svakog-momenta-sve-to-se-moe-ugrabiti
jovan dučićŽenenepriznajuprolostjomanježaleonegrabeodsvakogmomentasvetosemožeugrabitiŽene nene priznajupriznaju prošlostjoš jeje manjemanje žaleone grabegrabe odod svakogsvakog momentamomenta svesve štošto sese možemože ugrabitiŽene ne priznajune priznaju prošlosta još jejoš je manjeje manje žaleone grabe odgrabe od svakogod svakog momentasvakog momenta svemomenta sve štosve što sešto se možese može ugrabitiŽene ne priznaju prošlosta još je manjejoš je manje žaleone grabe od svakoggrabe od svakog momentaod svakog momenta svesvakog momenta sve štomomenta sve što sesve što se možešto se može ugrabitia još je manje žaleone grabe od svakog momentagrabe od svakog momenta sveod svakog momenta sve štosvakog momenta sve što semomenta sve što se možesve što se može ugrabiti

U jutra besana još dođe nezvana i kao provalnik mi pretura po mislima i pesmama. Al' to je sve što mi može. -Đorđe Balašević
u-jutra-besana-jo-doe-nezvana-i-kao-provalnik-mi-pretura-po-mislima-i-pesmama-al-to-sve-to-mi-moe
Niko nije ostvario sve što je hteo i zamislio. I što je najgore, što su snage manje ambicije su veće. -Matija Bećković
niko-nije-ostvario-sve-to-hteo-i-zamislio-i-to-najgore-to-su-snage-manje-ambicije-su-vee
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei