Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim.


ene-nisu-postigle-nekada-su-bile-neravnopravne-pravim-mukarcima-a-sada-su-ravnopravne-nikakvim
duško radovićŽenenisunitapostiglenekadasubileneravnopravnepravimmukarcimasadaravnopravnenikakvimŽene nisunisu ništaništa postiglenekada susu bilebile neravnopravneneravnopravne sasa pravimpravim muškarcimasada susu ravnopravneravnopravne sasa nikakvimŽene nisu ništanisu ništa postiglenekada su bilesu bile neravnopravnebile neravnopravne saneravnopravne sa pravimsa pravim muškarcimaa sada susada su ravnopravnesu ravnopravne saravnopravne sa nikakvimŽene nisu ništa postiglenekada su bile neravnopravnesu bile neravnopravne sabile neravnopravne sa pravimneravnopravne sa pravim muškarcimaa sada su ravnopravnesada su ravnopravne sasu ravnopravne sa nikakvimnekada su bile neravnopravne sasu bile neravnopravne sa pravimbile neravnopravne sa pravim muškarcimaa sada su ravnopravne sasada su ravnopravne sa nikakvim

Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene. -Doroti Parker
ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene
Niko ne veruje lepim ženama. Suviše su lepe da bi bile verne. Takav je slučaj i sa pametnim muškarcima. -Duško Radović
niko-ne-veruje-lepim-enama-suvie-su-lepe-da-bi-bile-verne-takav-sluaj-i-pametnim-mukarcima
Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem. -Čarls Bukovski
moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei
Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..
mnoge-bi-mi-stvari-bile-jasne-da-mi-ih-nisu-objanjavali