Žene nisu stvorene da bi bile shvaćene, već da bi bile voljene.


ene-nisu-stvorene-da-bi-bile-shvaene-ve-da-bi-bile-voljene
doroti parkerŽenenisustvorenedabibileshvaćenevećvoljeneŽene nisunisu stvorenestvorene dada bibi bilebile shvaćeneveć dada bibi bilebile voljeneŽene nisu stvorenenisu stvorene dastvorene da bida bi bilebi bile shvaćeneveć da bida bi bilebi bile voljeneŽene nisu stvorene danisu stvorene da bistvorene da bi bileda bi bile shvaćeneveć da bi bileda bi bile voljeneŽene nisu stvorene da binisu stvorene da bi bilestvorene da bi bile shvaćeneveć da bi bile voljene

Žene nisu ništa postigle. Nekada su bile neravnopravne sa pravim muškarcima. A sada su ravnopravne sa nikakvim. -Duško Radović
ene-nisu-postigle-nekada-su-bile-neravnopravne-pravim-mukarcima-a-sada-su-ravnopravne-nikakvim
Moje pesme mozda nisu bile intelektualne, ali su neke od njih bile ozbiljne i lude. Zaista je bilo prvi put- bar za mene, da ih gomila shvati. To me otreznilo, pa sam morao još da pijem. -Čarls Bukovski
moje-pesme-mozda-nisu-bile-intelektualne-ali-su-neke-od-njih-bile-ozbiljne-i-lude-zaista-bilo-prvi-put-bar-za-mene-da-ih-gomila-shvati-to-me
Mnoge bi mi stvari bile jasne da mi ih nisu objašnjavali..
mnoge-bi-mi-stvari-bile-jasne-da-mi-ih-nisu-objanjavali
U drevna vremena mačke su bile obožavane kao božanstva; i nisu to zaboravile. -Teri Pračet
u-drevna-vremena-ke-su-bile-oboavane-kao-boanstva-i-nisu-to-zaboravile