Žene su kao lutke. Možeš se igrati njima kako želiš i baciti ih kad poželiš! Ali, znaš šta? Pravi muškarac se nikada ne igra lutkama.


ene-su-kao-lutke-moe-se-igrati-njima-kako-eli-i-baciti-ih-kad-poeli-ali-zna-pravi-mukarac-se-nikada-ne-igra-lutkama
meša selimovićŽenesukaolutkemožeseigratinjimakakoželibacitiihkadpoželializnatapravimukaracnikadaneigralutkamaŽene susu kaokao lutkemožeš sese igratiigrati njimanjima kakokako želišželiš ii bacitibaciti ihih kadkad poželišznaš štapravi muškaracmuškarac sese nikadanikada nene igraigra lutkamaŽene su kaosu kao lutkemožeš se igratise igrati njimaigrati njima kakonjima kako želiškako želiš iželiš i bacitii baciti ihbaciti ih kadih kad poželišpravi muškarac semuškarac se nikadase nikada nenikada ne igrane igra lutkamaŽene su kao lutkemožeš se igrati njimase igrati njima kakoigrati njima kako želišnjima kako želiš ikako želiš i bacitiželiš i baciti ihi baciti ih kadbaciti ih kad poželišpravi muškarac se nikadamuškarac se nikada nese nikada ne igranikada ne igra lutkamamožeš se igrati njima kakose igrati njima kako želišigrati njima kako želiš injima kako želiš i bacitikako želiš i baciti ihželiš i baciti ih kadi baciti ih kad poželišpravi muškarac se nikada nemuškarac se nikada ne igrase nikada ne igra lutkama

Dođe dan kada ne želiš da progovoriš ni reč. Kad misliš na nešto. Kad poželiš mnogo, a znaš da ti treba samo malo. Kada želiš da nisi, a znaš da ...
doe-dan-kada-ne-eli-da-progovori-re-kad-misli-na-neto-kad-poeli-mnogo-a-zna-da-ti-treba-samo-malo-kada-eli-da-nisi-a-zna-da
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Možeš uvek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
Možeš uvijek pisati, ako te ljudi ostave nasamo i ne smetaju ti. Ali najbolje se ipak piše kad si zaljubljen. -Ernest Hemingvej
moe-uvijek-pisati-ako-te-ljudi-ostave-nasamo-i-ne-smetaju-ti-ali-najbolje-se-ipak-pie-kad-zaljubljen
Ja ne znam, nikada nisam znala i vjerujem, nikada neću znati šta ga to čini tako posebnim. Ali oduvijek je bilo i biće: na jednu stranu on, na drugu svi ...
ja-ne-znam-nikada-nisam-znala-i-vjerujem-nikada-neu-znati-ga-to-ini-tako-posebnim-ali-oduvijek-bilo-i-bie-na-jednu-stranu-on-na-drugu-svi