Žene su kao zagonetke koje nam se prestaju svidjati čim smo ih odgonetnuli.


ene-su-kao-zagonetke-koje-nam-se-prestaju-svidjati-im-smo-ih-odgonetnuli
francuske posloviceŽenesukaozagonetkekojenamseprestajusvidjatičimsmoihodgonetnuliŽene susu kaokao zagonetkezagonetke kojekoje namnam sese prestajuprestaju svidjatisvidjati čimčim smosmo ihih odgonetnuliŽene su kaosu kao zagonetkekao zagonetke kojezagonetke koje namkoje nam senam se prestajuse prestaju svidjatiprestaju svidjati čimsvidjati čim smočim smo ihsmo ih odgonetnuliŽene su kao zagonetkesu kao zagonetke kojekao zagonetke koje namzagonetke koje nam sekoje nam se prestajunam se prestaju svidjatise prestaju svidjati čimprestaju svidjati čim smosvidjati čim smo ihčim smo ih odgonetnuliŽene su kao zagonetke kojesu kao zagonetke koje namkao zagonetke koje nam sezagonetke koje nam se prestajukoje nam se prestaju svidjatinam se prestaju svidjati čimse prestaju svidjati čim smoprestaju svidjati čim smo ihsvidjati čim smo ih odgonetnuli

Stvari koje volimo kazuju nam ko smo mi. -Toma Akvinski
stvari-koje-volimo-kazuju-nam-ko-smo-mi
Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje! -Nikanor Para
nam-vredi-to-smo-roeni-kao-ljudi-kada-e-nas-ubiti-kao-ivotinje
Nekad moramo naučiti da budemo srećni, bez osoba za koje smo mislili da su nam za to potrebne.
nekad-moramo-nauiti-da-budemo-sre-bez-osoba-za-koje-smo-mislili-da-su-nam-za-to-potrebne
Mi smo kao ruže koje se nikad nisu potrudile da procvetaju kad je trebalo da cvetamo i kao da se suncu smučilo od čekanja. -Čarls Bukovski
mi-smo-kao-rue-koje-se-nikad-nisu-potrudile-da-procvetaju-kad-trebalo-da-cvetamo-i-kao-da-se-suncu-smuilo-od-ekanja
Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je. -Đorđe Balašević
zabavljali-smo-se-kratko-i-kad-smo-bili-zajedno-kao-tih-meseci-samo-smo-se-grlili-i-ljubili-kao-pijani-rusi-definitivno-me-promenila-istina