Žene su skoro najgluplja stvorenja na svetu. Gluplji od njih su samo muškarci.


ene-su-skoro-najgluplja-stvorenja-na-svetu-gluplji-od-njih-su-samo-mukarci
Đorđe balaševićŽenesuskoronajglupljastvorenjanasvetuglupljiodnjihsamomukarciŽene susu skoroskoro najglupljanajgluplja stvorenjastvorenja nana svetugluplji odod njihnjih susu samosamo muškarciŽene su skorosu skoro najglupljaskoro najgluplja stvorenjanajgluplja stvorenja nastvorenja na svetugluplji od njihod njih sunjih su samosu samo muškarciŽene su skoro najglupljasu skoro najgluplja stvorenjaskoro najgluplja stvorenja nanajgluplja stvorenja na svetugluplji od njih suod njih su samonjih su samo muškarciŽene su skoro najgluplja stvorenjasu skoro najgluplja stvorenja naskoro najgluplja stvorenja na svetugluplji od njih su samood njih su samo muškarci

Žene - uvek samo problemi sa njima, ali bez njih ne mogu živeti. -Ajrton Sena
ene-uvek-samo-problemi-njima-ali-bez-njih-ne-mogu-iveti
Neke žene ne znaju šta zaslužuju…Neki muškarci  ne znaju šta imaju…Žene odlaze nakon što shvate, a muškarci tek onda shvate…
neke-ene-ne-znaju-zasluujuneki-mukarci-ne-znaju-imajuene-odlaze-nakon-to-shvate-a-mukarci-tek-onda-shvate
Žene danas nemaju velik izbor kada su  muškarci u pitanju… Il’ je napaljen, il’  je opaljen, a najčešće je i jedno i drugo! :D
ene-danas-nemaju-velik-izbor-kada-su-mukarci-u-pitanju-il-napaljen-opaljen-a-najee-i-jedno-i-drugo-d
Ako su muškarci od ovog svijeta napravili toliko zbrku, njih su ipak rodile žene! Prema tome, svako ima svoj dio odgovornosti. -Pearl S. Buck
ako-su-mukarci-od-ovog-svijeta-napravili-toliko-zbrku-njih-su-ipak-rodile-ene-prema-tome-svako-ima-svoj-dio-odgovornosti
Kada bi muškarci shvatili da je idealna žena za njih ona koja smatra da se sitnicama najbolje iskazuju emocije imali bi više novaca u novčaniku i sretniju ?...
kada-bi-mukarci-shvatili-da-idealna-ena-za-njih-ona-koja-smatra-da-se-sitnicama-najbolje-iskazuju-emocije-imali-bi-vie-novaca-u-novaniku-i-sretniju