Žene uvek u torbici nose uloške za „Ne daj bože i kondome za „Daj bože … :D


ene-uvek-u-torbici-nose-uloke-za-ne-daj-boe-i-kondome-za-daj-boe-d
Ženeuvektorbicinoseulokeza„nedajbožekondome„dajŽene uvekuvek uu torbicitorbici nosenose uloškeuloške zaza „ne„ne dajdaj božebože ii kondomekondome zaza „daj„daj božebože …Žene uvek uuvek u torbiciu torbici nosetorbici nose uloškenose uloške zauloške za „neza „ne daj„ne daj božedaj bože ibože i kondomei kondome zakondome za „dajza „daj bože„daj bože …Žene uvek u torbiciuvek u torbici noseu torbici nose ulošketorbici nose uloške zanose uloške za „neuloške za „ne dajza „ne daj bože„ne daj bože idaj bože i kondomebože i kondome zai kondome za „dajkondome za „daj božeza „daj bože …Žene uvek u torbici noseuvek u torbici nose uloškeu torbici nose uloške zatorbici nose uloške za „nenose uloške za „ne dajuloške za „ne daj božeza „ne daj bože i„ne daj bože i kondomedaj bože i kondome zabože i kondome za „daji kondome za „daj božekondome za „daj bože …

Ne daj mu to zadovoljstvo da zna da ces uvek biti tu za njega i cekati jer ce to iskoristiti u svoju korist protiv tebe…
ne-daj-mu-to-zadovoljstvo-da-zna-da-uvek-biti-za-njega-i-cekati-jer-to-iskoristiti-u-svoju-korist-protiv-tebe
deda : baba daj mi maloo picee sa kecapom.. baba: necu daj timeni peckog suudjuka
deda-baba-daj-mi-maloo-picee-kecapom-baba-necu-daj-timeni-peckog-suudjuka
Žene - uvek samo problemi sa njima, ali bez njih ne mogu živeti. -Ajrton Sena
ene-uvek-samo-problemi-njima-ali-bez-njih-ne-mogu-iveti
Štikle na noge a balerinke u torbici (za svaki slucaj) ! :)
tikle-na-noge-a-balerinke-u-torbici-za-svaki-slucaj
Muškarci uvek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome prefinjenije: žele biti njihova poslednja ljubav. -Oskar Vajld
mukarci-uvek-ele-biti-enina-prva-ljubav-ene-su-u-tome-prefinjenije-ele-biti-njihova-poslednja-ljubav