Žene uzornog ponašanja retko kroje istoriju.


ene-uzornog-ponaanja-retko-kroje-istoriju
elenor ruzveltŽeneuzornogponaanjaretkokrojeistorijuŽene uzornoguzornog ponašanjaponašanja retkoretko krojekroje istorijuŽene uzornog ponašanjauzornog ponašanja retkoponašanja retko krojeretko kroje istorijuŽene uzornog ponašanja retkouzornog ponašanja retko krojeponašanja retko kroje istorijuŽene uzornog ponašanja retko krojeuzornog ponašanja retko kroje istoriju

Žene su najfascinantnije u dobi između 35 i 40 godina, nakon što dobiju nekoliko bitki i znaju svoj tempo. Kako retko ikada pređu četrdesetu, ta fascinacija može potrajati zauvijek. -Kristijan Dior
ene-su-najfascinantnije-u-dobi-izmeu-35-i-40-godina-nakon-to-dobiju-nekoliko-bitki-i-znaju-svoj-tempo-kako-retko-ikada-preu-etrdesetu-fascinacija-moe
Srećni li su narodi koji imaju dosadnu istoriju. -Monteskje
sre-li-su-narodi-koji-imaju-dosadnu-istoriju
Pravila lijepog ponašanja su nacionalno licemjerstvo. -Onore de Balzak
pravila-lijepog-ponaanja-su-nacionalno-licemjerstvo
Volim istoriju, jer je istorija za mene nešto poput gledanja filma. -Kventin Tarantino
volim-istoriju-jer-istorija-za-mene-neto-poput-gledanja-filma
Odsustvo kajanja jeste korist i nagrada od ponašanja u skladu sa vrlinom. -Gotama Buda
odsustvo-kajanja-jeste-korist-i-nagrada-od-ponaanja-u-skladu-vrlinom