Energija i upornost osvajaju sve stvari.


energija-i-upornost-osvajaju-sve-stvari
bendžamin frenklinenergijaupornostosvajajusvestvarienergija ii upornostupornost osvajajuosvajaju svesve stvarienergija i upornosti upornost osvajajuupornost osvajaju sveosvajaju sve stvarienergija i upornost osvajajui upornost osvajaju sveupornost osvajaju sve stvarienergija i upornost osvajaju svei upornost osvajaju sve stvari

Talenat pobeđuje na utakmicama, ali timski rad i inteligencija osvajaju šampionate. -Majkl Džordan
talenat-pobeuje-na-utakmicama-ali-timski-rad-i-inteligencija-osvajaju-ampionate
Talentom se dobijaju utakmice, ali timskim radom i inteligencijom se osvajaju titule. -Majkl Džordan
talentom-se-dobijaju-utakmice-ali-timskim-radom-i-inteligencijom-se-osvajaju-titule
Nemam idola. Ono čemu se divim su rad, upornost i sposobnost. -Ajrton Sena
nemam-idola-ono-emu-se-divim-su-rad-upornost-i-sposobnost
Ubeđen sam da je čista upornost polovina onoga što razdvaja uspešne preduzetnike od neuspešnih. -Stiv Džobs
ube-sam-da-ista-upornost-polovina-onoga-to-razdvaja-uspene-preduzetnike-od-neuspenih