Ženi treba mnogo muskraca da zaboravi jednog i samo jedan da zaboravii na sve druge.


eni-treba-mnogo-muskraca-da-zaboravi-jednog-i-samo-jedan-da-zaboravii-na-sve-druge
ŽenitrebamnogomuskracadazaboravijednogsamojedanzaboraviinasvedrugeŽeni trebatreba mnogomnogo muskracamuskraca dada zaboravizaboravi jednogjednog ii samosamo jedanjedan dada zaboraviizaboravii nana svesve drugeŽeni treba mnogotreba mnogo muskracamnogo muskraca damuskraca da zaboravida zaboravi jednogzaboravi jednog ijednog i samoi samo jedansamo jedan dajedan da zaboraviida zaboravii nazaboravii na svena sve drugeŽeni treba mnogo muskracatreba mnogo muskraca damnogo muskraca da zaboravimuskraca da zaboravi jednogda zaboravi jednog izaboravi jednog i samojednog i samo jedani samo jedan dasamo jedan da zaboraviijedan da zaboravii nada zaboravii na svezaboravii na sve drugeŽeni treba mnogo muskraca datreba mnogo muskraca da zaboravimnogo muskraca da zaboravi jednogmuskraca da zaboravi jednog ida zaboravi jednog i samozaboravi jednog i samo jedanjednog i samo jedan dai samo jedan da zaboraviisamo jedan da zaboravii najedan da zaboravii na sveda zaboravii na sve druge

Svakoj curi treba jedan zagrljaj,onako jako,najjace,da se nikad ne zaboravi!! :)
svakoj-curi-treba-jedan-zagrljajonako-jakonajjaceda-se-nikad-ne-zaboravi
Srećni se kriju i povlače, ostaju samo nesrećni. Njih uvek ima mnogo i sve više. Oni se grabe za sledeću priliku. Na mesto jednog srećnog dolaze desetine novih, željnih sreće. -Matija Bećković
sre-se-kriju-i-povlae-ostaju-samo-nesre-njih-uvek-ima-mnogo-i-sve-vie-oni-se-grabe-za-sledeu-priliku-na-mesto-jednog-srenog-dolaze-desetine-novih
Samo čovek koji je osetio krajnji očaj može osetiti krajnje blaženstvo. Svi za jednog, jedan za sve. -Aleksandar Dima
samo-ovek-koji-osetio-krajnji-oaj-moe-osetiti-krajnje-blaenstvo-svi-za-jednog-jedan-za-sve