Ženska nežnost, ta čudna snaga koja, nevidljiva a svemoćna, živi u tim slabim stvorenjima, izbija iz njih u najrazličitijim oblicima, i stvara i rastvara živote i sudbine oko sebe.


enska-nenost-udna-snaga-koja-nevidljiva-a-svemona-ivi-u-tim-slabim-stvorenjima-izbija-iz-njih-u-najrazliitijim-oblicima-i-stvara-i-rastvara-ivote-i
jovan dučićŽenskanežnostčudnasnagakojanevidljivasvemoćnaživitimslabimstvorenjimaizbijaiznjihnajrazličitijimoblicimastvararastvaraživotesudbineokosebeŽenska nežnostta čudnačudna snagasnaga kojaživi uu timtim slabimslabim stvorenjimaizbija iziz njihnjih uu najrazličitijimnajrazličitijim oblicimai stvarastvara ii rastvararastvara životeživote ii sudbinesudbine okooko sebeta čudna snagačudna snaga kojanevidljiva a svemoćnaživi u timu tim slabimtim slabim stvorenjimaizbija iz njihiz njih unjih u najrazličitijimu najrazličitijim oblicimai stvara istvara i rastvarai rastvara životerastvara živote iživote i sudbinei sudbine okosudbine oko sebe

Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kad-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Zena koja ima karakter zadaje strah slabim muskarcima , al zato oni pravi muskarci lude za takvom zenom … :)
zena-koja-ima-karakter-zadaje-strah-slabim-muskarcima-al-zato-oni-pravi-muskarci-lude-za-takvom-zenom
Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško? -Herman Hese
ta-ja-nisam-hteo-nista-drugo-nego-da-pokuam-da-proivim-ono-to-samo-od-sebe-htelo-da-izbija-iz-menezato-to-bilo-tako-mnogo-teko