Ženska nežnost, ta čudna snaga koja, nevidljiva a svemoćna, živi u tim slabim stvorenjima, izbija iz njih u najrazličitijim oblicima, i stvara i rastvara živote i sudbine oko sebe.


enska-nenost-udna-snaga-koja-nevidljiva-a-svemona-ivi-u-tim-slabim-stvorenjima-izbija-iz-njih-u-najrazliitijim-oblicima-i-stvara-i-rastvara-ivote-i
jovan dučićŽenskanežnostčudnasnagakojanevidljivasvemoćnaživitimslabimstvorenjimaizbijaiznjihnajrazličitijimoblicimastvararastvaraživotesudbineokosebeŽenska nežnostta čudnačudna snagasnaga kojaživi uu timtim slabimslabim stvorenjimaizbija iziz njihnjih uu najrazličitijimnajrazličitijim oblicimai stvarastvara ii rastvararastvara životeživote ii sudbinesudbine okooko sebeta čudna snagačudna snaga kojanevidljiva a svemoćnaživi u timu tim slabimtim slabim stvorenjimaizbija iz njihiz njih unjih u najrazličitijimu najrazličitijim oblicimai stvara istvara i rastvarai rastvara životerastvara živote iživote i sudbinei sudbine okosudbine oko sebe

Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.Zena koja ima karakter zadaje strah slabim muskarcima , al zato oni pravi muskarci lude za takvom zenom … :)Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.Ta ja nisam hteo nista drugo nego da pokušam da proživim ono što je samo od sebe htelo da izbija iz mene.Zašto je to bilo tako mnogo teško?Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...