Ženski savet nije Bog zna šta, ali je glup onaj ko ga ne posluša.


enski-savet-nije-bog-zna-ali-glup-onaj-ko-ga-ne-poslua
migel de servantesŽenskisavetnijebogznataaligluponajkoganeposluaŽenski savetsavet nijenije bogbog znazna štaali jeje glupglup onajonaj koko gaga nene poslušaŽenski savet nijesavet nije bognije bog znabog zna štaali je glupje glup onajglup onaj koonaj ko gako ga nega ne poslušaŽenski savet nije bogsavet nije bog znanije bog zna štaali je glup onajje glup onaj koglup onaj ko gaonaj ko ga neko ga ne poslušaŽenski savet nije bog znasavet nije bog zna štaali je glup onaj koje glup onaj ko gaglup onaj ko ga neonaj ko ga ne posluša

Dobar savet se gotovo uvek ignoriše, ali to nije razlog da ga ne udelimo. -Agata Kristi
dobar-savet-se-gotovo-uvek-ignorie-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-udelimo
Dobar savet će uvek biti zanemaren, ali to nije razlog da ga ne treba dati. -Agata Kristi
dobar-savet-e-uvek-biti-zanemaren-ali-to-nije-razlog-da-ga-ne-treba-dati
Molitve bi trebalo da budu blagoslovi, jer Bog već zna šta je najbolje za nas. -Sokrat
molitve-bi-trebalo-da-budu-blagoslovi-jer-bog-ve-zna-najbolje-za-nas
Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas
Ko drvo nije razumio prvo, pa tek onda sadio, nije ništa uradio. I shvatiće kad tad da ne zna šta je hlad. -Đorđe Balašević
ko-drvo-nije-razumio-prvo-pa-tek-onda-sadio-nije-uradio-i-shvatie-kad-tad-da-ne-zna-hlad