Ženu veliki muškarac zanima samo u početku, jer to laska njenoj sujeti među drugim ženama, a i zbog toga što žena voli sve što blista.


enu-veliki-mukarac-zanima-samo-u-poetku-jer-to-laska-njenoj-sujeti-meu-drugim-enama-a-i-zbog-toga-to-ena-voli-sve-to-blista
jovan dučićŽenuvelikimukaraczanimasamopočetkujertolaskanjenojsujetimeđudrugimženamazbogtogatoženavolisveblistaŽenu velikiveliki muškaracmuškarac zanimazanima samosamo uu početkulaska njenojnjenoj sujetisujeti međumeđu drugimdrugim ženamai zbogzbog togatoga štošto ženažena volivoli svesve štošto blistaŽenu veliki muškaracveliki muškarac zanimamuškarac zanima samozanima samo usamo u početkujer to laskalaska njenoj sujetinjenoj sujeti međusujeti među drugimmeđu drugim ženamaa i zbogi zbog togazbog toga štotoga što ženašto žena voližena voli svevoli sve štosve što blistaŽenu veliki muškarac zanimaveliki muškarac zanima samomuškarac zanima samo uzanima samo u početkujer to laska njenojlaska njenoj sujeti međunjenoj sujeti među drugimsujeti među drugim ženamaa i zbog togai zbog toga štozbog toga što ženatoga što žena volišto žena voli svežena voli sve štovoli sve što blistaŽenu veliki muškarac zanima samoveliki muškarac zanima samo umuškarac zanima samo u početkujer to laska njenoj sujetilaska njenoj sujeti među drugimnjenoj sujeti među drugim ženamaa i zbog toga štoi zbog toga što ženazbog toga što žena volitoga što žena voli svešto žena voli sve štožena voli sve što blista

Voli se zato što se voli. Ne postoji razlog zbog kojeg se voli. Volim te jer se čitava Vaseljena zaverila da dođem do tebe. -Paulo Koeljo
voli-se-zato-to-se-voli-ne-postoji-razlog-zbog-kojeg-se-voli-volim-te-jer-se-itava-vaseljena-zaverila-da-doem-do-tebe
Razvesti se samo zbog toga što ga više ne voliš isto je tako glupo kao i udati se za njega samo zato što ga voliš. -Ža Ža Gabor
razvesti-se-samo-zbog-toga-to-ga-vie-ne-voli-isto-tako-glupo-kao-i-udati-se-za-njega-samo-zato-to-ga-voli
Ja samo ne želim da umrem baš sasvim sam. To nije previše što tražim. Bilo bi lepo da imam nekoga ko brine o meni zbog toga ko sam ja, a ne samo zbog mog novca. -Ričard Prajor
ja-samo-ne-elim-da-umrem-ba-sasvim-sam-to-nije-previe-to-traim-bilo-bi-lepo-da-imam-nekoga-ko-brine-o-meni-zbog-toga-ko-sam-ja-a-ne-samo-zbog-mog
Zaborav sve liječi, a pjesma je najljepši način zaborava, jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli. -Ivo Andrić
zaborav-sve-lijei-a-pjesma-najljepi-nain-zaborava-jer-u-pjesmi-se-ovjek-sjea-samo-onoga-to-voli