E pa rodjaci znaci…pistolj..puska..i tepanje nogom u glavu…jel oce neko da se kaci sa nama ?


epa-rodjaci-znacipistoljpuskai-tepanje-nogom-u-glavujel-oce-neko-da-se-kaci-nama
e parodjaciznaci…pistoljpuskaitepanjenogomglavu…jelocenekodasekacinamae pa rodjacitepanje nogomnogom uu glavu…jelglavu…jel oceoce nekoneko dada sese kacikaci sasa namanamatepanje nogom unogom u glavu…jelu glavu…jel oceglavu…jel oce nekooce neko daneko da seda se kacise kaci sakaci sa namasa namatepanje nogom u glavu…jelnogom u glavu…jel oceu glavu…jel oce nekoglavu…jel oce neko daoce neko da seneko da se kacida se kaci sase kaci sa namakaci sa namatepanje nogom u glavu…jel ocenogom u glavu…jel oce nekou glavu…jel oce neko daglavu…jel oce neko da seoce neko da se kacineko da se kaci sada se kaci sa namase kaci sa nama

Mozete mnogo saznati o zeni po njenim rukama, na primer – ako drzi pistolj, znaci da je ljuta
mozete-mnogo-saznati-o-zeni-po-njenim-rukama-na-primer-ako-drzi-pistolj-znaci-da-ljuta
Kako izgubiti na kilazi: Okrenete glavu na desnu stranu, onda okrenete glavu na levu stranu. I ponovite te pokrete svaki put kad vas neko ponudi hranom. :D
kako-izgubiti-na-kilazi-okrenete-glavu-na-desnu-stranu-onda-okrenete-glavu-na-levu-stranu-i-ponovite-te-pokrete-svaki-put-kad-vas-neko-ponudi-hranom-d
Don’t touch prekidac ‘oce struja kill 3:)
dont-touch-prekidac-oce-struja-kill-3
Da bi nas neko voleo, moramo se izobličiti koliko je potrebno da se uklopimo u njegovu sliku o nama. Inače je on razočaran, i oseća se izdanim. -Ljiljana Habjanović-Djurović
da-bi-nas-neko-voleo-moramo-se-izobliiti-koliko-potrebno-da-se-uklopimo-u-njegovu-sliku-o-nama-inae-on-razoaran-i-osea-se-izdanim
Možda ti i ne slutiš koliko volim tvoju tršavu glavu, detinju glavu koja miriše na sapun i penušavi aprilski vetar. -Miroslav Mika Antić
moda-ti-i-ne-sluti-koliko-volim-tvoju-travu-glavu-detinju-glavu-koja-mirie-na-sapun-i-penuavi-aprilski-vetar
U svakom trenutku svi mi jednom nogom stojimo u svijetu bajki, a drugom na rubu provalije. -Paulo Koeljo
u-svakom-trenutku-svi-mi-jednom-nogom-stojimo-u-svijetu-bajki-a-drugom-na-rubu-provalije