Često sam mrzeo u samoobrani. Ali, da sam bio jači, nikad ne bih pribegao takvom oružju.


esto-sam-mrzeo-u-samoobrani-ali-da-sam-bio-jai-nikad-ne-bih-pribegao-takvom-oruju
halil džubranČestosammrzeosamoobranialidabiojačinikadnebihpribegaotakvomoružjuČesto samsam mrzeomrzeo uu samoobranida samsam biobio jačinikad nene bihbih pribegaopribegao takvomČesto sam mrzeosam mrzeo umrzeo u samoobranida sam biosam bio jačinikad ne bihne bih pribegaobih pribegao takvompribegao takvom oružjuČesto sam mrzeo usam mrzeo u samoobranida sam bio jačinikad ne bih pribegaone bih pribegao takvombih pribegao takvom oružjuČesto sam mrzeo u samoobraninikad ne bih pribegao takvomne bih pribegao takvom oružju

Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika. -Čarls Bukovski
ne-mogu-rei-da-sam-mrzeo-svet-mukaraca-i-ena-ali-osetio-sam-odreenu-odvratnost-koja-me-odvajala-od-zanatlija-trgovaca-ljivaca-i-ljubavnika
Kakav sam baksuz , kad bih se sad kladio da će sutra biti utorak , bio bi četvrtak :) !
kakav-sam-baksuz-kad-bih-se-sad-kladio-da-e-sutra-biti-utorak-bio-bi-etvrtak