Evo pocinje vec sezona pitanja: A gde ces za Novu Godinu?


evo-pocinje-vec-sezona-pitanja-a-gde-za-novu-godinu
evopocinjevecsezonapitanjagdezanovugodinuevo pocinjepocinje vecvec sezonasezona pitanjagde cesces zaza novunovu godinuevo pocinje vecpocinje vec sezonavec sezona pitanjaa gde cesgde ces zaces za novuza novu godinuevo pocinje vec sezonapocinje vec sezona pitanjaa gde ces zagde ces za novuces za novu godinuevo pocinje vec sezona pitanjaa gde ces za novugde ces za novu godinu

Ko ce da jede?-Evo ja cu  Ko ce da se maje po ceo dan?-Evo ja cu  Кo ce da pocisti kucu i dvoriste?-Evo ja cu  Ko ce da napravi rucak?-Evo ja cu  Ko ce da ...
ko-da-jedeevo-ja-cu-ko-da-se-maje-po-ceo-danevo-ja-cu-o-da-pocisti-kucu-i-dvoristeevo-ja-cu-ko-da-napravi-rucakevo-ja-cu-ko-da
Jednog dana ces se probuditi i shvatiti koliko ti je stalo do mene. Kad taj dan dodje, ja cu se buditi pored nekog, ko to vec zna…
jednog-dana-se-probuditi-i-shvatiti-koliko-ti-stalo-do-mene-kad-taj-dan-dodje-ja-cu-se-buditi-pored-nekog-ko-to-vec-zna
Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...
kako-lepo-znati-da-te-ljudi-tako-vole-da-te-cene-da-im-nedostaje-evo-danas-gde-god-krenem-svi-mi-od-reda-kau-jo-nam-samo-ti-falila
Cim mu ime pocinje na M,bezi od njega! xD
cim-mu-ime-pocinje-na-mbezi-od-njega-xd